Anthony McGlynn

Slobodni pisac i povremeni LunatixOnline newshound, Anthony je također pisao za Variety, Digital Trends, The Daily Dot, Mashable, ScreenRant i PC Gamer.